Om Rumänien

Om Rumänien

Statsskick: Republik
Yta: 237 500 km
Huvudstad: Bukarest (Bucuresti; drygt 2 Milj.)
Högsta berg: Moldoveanu (2 544 m ö h)
Längsta floder: Donau, Prut, Mures
Invånarantal: 23 miljoner
Läs/Skrivkunnighet: ca 98 %
Folkgrupper: 89 % rumäner, 7 % ungrare, samt tyskar, ukrainare, ryssar, romer, turkar, serber, tatarer, slovaker, bulgarer och judar.
Språk: Rumänska är officiellt språk; ungerska, romani, tyska och andra minoritetsspråk talas också. En stor del av befolkningen behärskar även franska och italienska.
Politik: Rumänien är en demokratisk republik. Den lagstiftande grenen av rumänska regeringen består av två kammare, Senat (senaten), som har 137 medlemmar, och Camera Deputaţilor (underhus), som har 332 medlemmar. Medlemmarna i varje kammare väljs vart fjärde år. Landets president, ledaren av den verkställande grenen, väljs också demokratiskt vart femte år. Presidenten väljer ut en premiärminister, som leder regeringen. Medlemmarna i regeringen väljs i sin tur av premiärministern. Regeringen är underställd parlamentets godkännande.
Religion: Över 80 % rumänsk-ortodoxa kristna, 6 % romerska katoliker, 4 % protestanter.
Tillgångar: Olja, naturgas, bly, zink, koppar, mangan, stenkol, lignit, uran, krom, wolfram, bauxit samt skog och jordbruksmark.
Exportvaror: Tyg, metaller, metallprodukter, mineraler och spannmål.
Valuta: 1 RON = 2,6 SEK (juni 2009)
BNP: 5250 USD, varav jordbruket står för 40 % eller 2 100 USD.
Skatt: Rumänien tillämpar så kallad platt skatt vilken är 16 % för bolag och privatpersoner oavsett inkomstens storlek. Det totala skattetrycket är lägst i Europa tillsammans med Litauen enligt Eurostat.
Medlemskap: EU medlemskap sedan 1 januari, 2007. NATO, Europarådet, FN, WTO, Svartahavsländernas ekonomiska samarbetsorganisation.