Om Black Earth East AB (publ)

Om Black Earth East AB (publ)

Black Earth East:s affärsidé är att förvärva jordbruksmark i Rumänien. I augusti 2008 genomfördes det första markförvärvet. Bolaget har sedan dess kontinuerligt förvärvat ytterligare markområden.

Bolaget är ett publikt onoterat aktiebolag. Bolaget bildades 2007 och har bedrivit aktiv verksamhet sedan 2008 då även de första förvärven om ca 150 hektar åkermark påbörjades. Bolaget förvärvar kontinuerligt nya markområden och den befintliga marken har brukats och inbringat två skördar. Black Earth East har genom sin närvaro i Rumänien etablerat sig som en aktiv aktör och byggt upp viktiga och nödvändiga kontakter inför kommande och fortsatta markförvärv.

Ägare: 230 st

Styrelse
Fredrik Wadsten, Styrelseordförande
Partner på Triathlon Consulting Group (managementkonsult). Han är civilingenjör och har en MBA i International Business.

Anders Larsson, VD och styrelseledamot
Anders är utbildad agronom och driver idag ett jordbruk i södra Sverige, han har tidigare bland annat varit produktionschef för nordens största kvarn.

Karl-Olov Fagerström, Styrelseledamot

Läs mer om emissioner..

Namnet Black Earth East är varumärkesskyddat hos Patent & Registreringsverket.

Investeringar i jordbruksfastigheter

02

Investeringar i fastigheter hör till det lägre risksegmentet jämfört med andra investeringar. Den historiska uppgången på jordbruksmark i delar av Östeuropa har gett en mycket bra avkastning till ägarna. I Lettland ökade exempelvis priset på åkermark med ca 16 % per år mellan 2000 och 2004. (www.fao.org)

Läs mer om investeringar..