Skörd av vete

Bäste  aktieägare och intressent!

Veteskörden avslutades förra helgen med den högsta medelskörd bolaget uppnått hittills. Vågen stannade på 4,6ton per ha torkad och rensad vara. Vi har tidigare år tröskat enskilda fält med en högre skörd men aldrig lyckats hålla ett medel över fyra ton så resultatet är på detta sätt tillfredsställande.

 

 

 

En viktig förklaring till skörden är förstås den för vete gynnsamma väderleken med en sval och nederbördsrik vår. Utöver detta visar trenden i skördenivå på effekter av ett enträget arbete med gödsling ogräsbekämpning. Dessutom lyckades vi hösten 2015 etablera hela vetearealen under den optimala såperioden. Trendlinjen ovan är ett viktigt kvitto på att våra investeringar ”bär frukt”

 

Vårgrödornas utveckling

 

Som tidigare rapporterats har vårgrödorna hittills utvecklats väl. Majsen håller på att sätta kolvar solrosorna är i slutfasen av blomningen. Båda grödorna behöver nu regn för att sätta tunga och fylliga kärnor och korn. Väderprognoserna utlovar regn kommande vecka vilket i så fall kommer att göra god nytta. Detta regn är kritiskt för en bra skörd.