Aktieägarna i Black Earth East AB kallas till årsstämma onsdagen den 10 juni. Läs kallelsen här.