Aktieägarna i Black Earth East AB (publ), org.nr. 556724-2382, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2016, kl. 13:00, Regus Stureplan 4C, Stockholm.
Läs hela kallelsen här