Aktieägarna i Black Earth East AB (publ), org.nr. 556724-2382, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2014,
kl. 13:00, Regus Stureplan 4C, Stockholm.

LÄS MER