Markområde 3

Markområde 3

Nuvarande markförvärv koncentreras i detta område. Sedan maj 2010 har Bolaget förvärvat drygt 315 hektar i detta bördiga område. Ambitionen är att succesivt förvärva flera mindre fastigheter inom detta område för att sedan kompaktera marken till en större driftsenhet.

Visa Fastighetsindelning över Markområde 3