Markområde 2

Markområde 2

I detta område äger vi drygt 50ha åker. Tillsammans med arrenderad mark brukar vi här ca 170ha. I byn Mantu ligger vårt driftscentra och våra  fastigheter ligger i direkt anslutning till detta.