Markområde 1

Markområde 1

Detta markområde omfattar två fastigheter om respektive 50 hektar som förvärvades i augusti 2008, då de också såddes med vete. Markområdet ligger i nordöstra Rumänien och lämpar sig mycket väl för jordbruk. Topografin är kuperad på den ena fastigheten och flack på den andra.