Innehav

Innehav

Bolaget har förvärvat mark från tre markområden om totalt 500 hektar jordbruksmark i nordöstra Rumänien.

De förvärvade fastigheterna ligger alla i nordöstra Rumänien, i närheten av staden Vaslúi.

Läs mer om Rumänien

 

Investeringar i jordbruksfastigheter

03

Investeringar i fastigheter hör till det lägre risksegmentet jämfört med andra investeringar. Den historiska uppgången på jordbruksmark i delar av Östeuropa har gett en mycket bra avkastning till ägarna. I Lettland ökade exempelvis priset på åkermark med ca 16 % per år mellan 2000 och 2004. (www.fao.org)

Läs mer om investeringar