Emission

Emission

Nu pågår nyemission!

Kapitalanskaffning är viktigt för att bolaget ska kunna fortsätta att utvecklas och för att kostnadseffektivisera verksamheten. Genom denna emission avser bolaget att fortsätta expansionen genom att utöka markarealen.

 

 

 

 

 

Publik emission

Villkor: Riktad emission med avvikelse för aktieägares företrädesrätt.
Värdepapper: Aktier
Emissionskurs: 12 kr
Teckningspost: 1.000 aktier
Minsta investering: 2 poster
Betalning: Kontant
Aktier innan emission: 1.397.000 st
Aktiekapital: 1.397.000 kr
Teckningstid: 26 november 2012 – 10 december 2012