Emission pågår i Black Earth East AB.

Senaste dag för teckning av aktier är den 8 april 2015

Här kan du ladda ner memorandum samt anmälningssedlar.
Var vänlig att läs avsnittet villkor och anvisningar för praktisk vägledning kring förfaringssätt.

memo 2015 BEE AB slutversion

Särskild anmälningssedel 2_Black Earth East

Eventuella frågor kring teckningsförfarande med mera ställes till Aktieinvest FK AB. Se i memorandum för kontaktuppgifter.
Frågor gällande bolaget ställes till: info@blackeartheast.se