Emissionen i Black Earth East AB fulltecknades. Stort tack till alla tecknare för visat förtroende. Resultatet innebär att bolaget tillförts drygt 2Mkr efter kostnader för att genomföra emissionen. Pengarna kommer att användas för att utveckla företagets växtodling samt vissa förvärv.