Sedan en dryg vecka är bolaget anslutet till Euroclear och eventuella köp och säljnotor skall skickas dit för registrering. Förändringen innebär också att du kan se ditt innehav på din depå alternativt på ditt VP-konto. Styrelsen beklagar att processen dragit ut på tiden, vilket uteslutande beror på svårigheter att få kontouppgifter från tillräckligt många ägare. Hoppas att du liksom vi gläds åt att nu ha aktierna i Euroclear-systemet.