En av världens bästa jordbruksarealer

En av världens bästa jordbruksarealer

Black Earth East AB investerar i en av världens mest intressanta fastighetsmarknader. Den rumänska åkermarken är en av de mest produktiva i världen.

I Sverige kostar den bästa jordbruksmarken (Söderslätt) ca 10 gånger mer per hektar. Svartjorden i Rumänien är minst lika produktiv, lättare att bruka samt är mer flexibel än någon annan åkermark. Trots detta är priserna på marken betydligt lägre än i övriga Europa. I Polen, som inte har samma avkastningspotential, kostar marken upp till 4 gånger mer än i Rumänien.

Läs mer om Rumänien

Pågående markförvärv

01
För närvarande förvärvar Black Earth East från ett område i nordöstra Rumänien i närheten av staden Vaslui. Ambitionen är att succesivt förvärva flera mindre fastigheter inom detta område för att sedan kompaktera dem till en större driftsenhet. De på kartan brunmarkerade område indikerar vilka fastigheter som redan förvärvats.

Fastighetsindelning markområde 3